Nyheter

Human Centric Lighting – Riktig lys til riktig tid

Lys brukes ikke bare til å orientere seg. Lys har også en påvirkning på psykologiske faktorer som konsentransjon og ytelse, oppvåkning, søvn, døgnrytme og den generelle følelsen av velbehag. For å si det på en annen måte; lys sørger for at vi føler oss vel!

Lys rettet mot menneske 

Med de psykologiske faktorene er lys et effektivt verktøy for salgspromotering. Det kan være avansert styring av lys-scener for et luksusmerke til en mer homogen lyssetting for en matbutikk  . Begge butikkene vil gi en eller annen følelsesmessig opplevelse, men med ulik tilnærming.

HCL har tre aspekter som står svært nær hverandre: det visuelle, det usynlige og det emosjonelle. De tre aspektene må ses på som en helhet, selv om et aspekt kan –avhengig av målet – bli fremhevet mer enn de andre.

Med riktig bruk av HCL er alltid lyset rettet mot den respektive brukers behov. Samtidig leder forskjellige veier mot samme mål. Det vil si at lyset i sin helhet skal dekke alle brukernes behov uavhengig av forutsetningene. Som eksempel vil lys som tiltrekker seg oppmerksomhet via det visuelle uttrykket også påvirke det emosjonelle.

Lightmakers utformer derfor individuelle konsepter med tanke på de ulike behovene som finnes i en butikk.


Det visuelle:

Handleopplevelsen kan påvirkes ved bruk av lys. Fremheving av produkter, kontraster eller farget lys kan være virkemidler som benyttes for å lede oppmerksomheten til varene.

2013_FS_Match_Frederikstad_N_BG_9485

 

 

Det usynlige:

Usynlig, men ikke uten effekt. Her brukes lyset for aktivisering eller avslapping. Gangliecellen i øyet har ikke noe med synet å gjøre men styrer døgnrytme og aktivitetsnivå. Dette kan for eksempel være ulik bruk av fargetemperaturer med tunable-white.

Kontorbelysning

 


Det emosjonelle:

På følelsenivå vil lyset trigge oss til å utføre en handling. Spesialtilpassede konsepter kan generere ulike emosjoner. På den måten åpner du opp en verden av opplevelser for brukerne.