Miljøprofil

Miljøprofilen til Lighmakers AS er enkel:

«Kortreist, miljøvennlig belysning og riktig armaturer og antall i et hvert prosjekt.»

Dette betyr at belysningen vi selger er hovedsaklig produsert i Europa for europeiske forhold. Dette gjelder også komponenter til produksjonen som elektronikk og lyskilde. Varene skal være 100% resirkulerbare. Vi velger transportører som velger bane fremfor bil. Vårt energisparemål er å redusere forbruket med 50% fra dagens normaler. Dette når vi ved å bruke ny miljøvennlig teknologi sammen med vår kompetanse om belysning og lysdesign.

Det er dessuten et prinsipp for oss å ikke bruke flere armaturer i et prosjekt enn det som er nødvendig. Et rom blir ikke bedre av for mye lys. Riktig armatur skal ha et optimalt forhold mellom energiforbruk (W) og lysenergi (lumen) for den oppgaven den skal gjøre.

KVALITET OG LEVETID I LED

Vi har laget en oversikt som skal gi deg som kunde veiledning når du skal velge kvalitet på ditt anlegg.

All LED mister noe lys gjennom levetiden.
Hvor mye avhenger kvaliteten på LED-armaturen og kjølingen.
Det er store pris- og kvalitetsforskjeller på en LED-chip.
LED-chipens L og B forteller lite om armaturen kvalitet, fordi den ikke sier noe om det ferdige produktet.

HVA ER L OG B?
L og B parameterne forteller oss hvor mye lys som er igjen etter en bestemt tid.
Denne «service tidsperioden» er ikke slutten på produktets levetid.
Vanlig «service tidsperiode» er 50 000 timer.
50 000 timer betyr ca. 10-12 år avhengig av brukstid.

L: Spesifiserer det gjenværende lyset (lystilbakegang) etter angitt levetid (50 000 timer).
Høyeste kvalitetsnivå: L90
Middels kvalitetsnivå: L80
Laveste kvalitetsnivå L70

B: Spesifiserer feilraten i prosent på LED som ikke kan brukes til lys lengre.
Høyeste kvalitetsnivå: B10
Laveste kvalitetsnivå: B50

Husk at L og B må oppgis basert på armaturens forutbestemte levetid. Eks. 50 000 timer.

Best i markedet: L90 B10 50 000 timer
Høy standard: L80 B10 50 000 timer
Middels standard: L80 B20 50 000 timer
Budsjett standard: L70 B20 50 000 timer
Billig produkt ned til: L70 B50 30 000 timer

Dersom B parameter ikke oppgis betyr dette i praksis B50.

HVA BETYR DETTE I PRAKSIS?

L90 B10 50 000 timer – 90% av det opprinnelige lyset er igjen og 90% av dette kan fortsatt benyttes. =80% er igjen etter 50 000 timer. Like fint lys etter ca. 15 år.

L80 B10 50 000 timer – 80% av det opprinnelige lyset er igjen og 90% av dette kan fortsatt benyttes. =70% er igjen etter 50 000 timer. Like fint lys etter ca. 10 år

L70 B50 50 000 timer – 60% av det opprinnelige lyset er igjen og 50% av dette kan fortsatt benyttes. =35% er igjen etter 50 000 timer. Anlegget bør byttes etter ca. 5 år.