Nyheter

Endring av besøks- og postadresse

Oslo Kommune har vedtatt endring av adresse for våre kontorlokaler.
Ny adresse er Frydenbergveien 46 B, 0575 OSLO.

Leverandører og samarbeidspartnere bes oppdatere sine registre.