Spennende og kontrastfylt belysning for et bedre arbeidsmiljø

Hvordan kan man belyse et kontorlandskap på best mulig måte?

Det finnes mange måter å belyse et kontor på, og det er like mange feller man kan gå i.
Ofte ser man kjedelige, men likevel godt belyste kontorer, med et generisk og kjedelig uttrykk uten kontraster og gjerne med et betydelig antall 60×60 armaturer.

Dette er gjerne kostnadsbesparende løsninger som oppfyller minimumskravene til belysning, og som oppfattes som godt nok.

Men hva skjer med humør, døgnrytme og arbeidslyst med denne typen belysning?
Folkehelseinstituttet har slått fast at uheldige belysningsforhold kan føre til såre og anstrengte øyne, trøtthet og hodepine, som igjen medfører nedsatt produktivitet og trivsel.

I henhold til arbeidsmiljølovens krav til fysisk arbeidsmiljø (§ 4.4) skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse, miljø og velferd. Dette innebærer blant annet at det skal sørges for gode lysforhold.

 

HVA ER GODE LYSFORHOLD?
Eiere, leietakere, arkitekter og installatører må helt i starten av prosjektene ha et mål om at man skal ha et belysningskonsept der det er tatt hensyn til problematikken, og lysdesignere bør være med i planleggingen.
Det bør være i alles interesse at løsningene som leveres er både gjennomtenkte og veloverveide. Dette vil i enden gi fornøyde kunder og ansatte fordi det er tatt hensyn til deres behov, noe som igjen vil føre til økt arbeidslyst, motivasjon og effektivitet.

 

Det finnes ingen fasit for hvordan et kontorlokale skal belyses, men helt generelt bør belysningen ha redusert blending og lyskilden bør være så skjult som mulig.
Dimming bør være et minimum på alle armaturer og det bør velges et grensesnitt som er brukervennlig slik at lyset kan dimmes individuelt.

Når det kommer til kontraster er det flere måter å gjøre dette på.
Vi har levert prosjekter der farger, kontraster og dekorativ belysning er gjennomgående for hele lokalet, men også enklere prosjekter der spotlight bryter opp og gjør belysningen mindre flat. For mye kontraster og endringer i lysbildet kan også være utfordrende fordi øyene hele tiden må tilpasse seg omgivelsene.

Et optimalt kontorlandskap har:
500lux på kontorpulten
Lav blending (UGR under 19)
Kontraster, enten i form av andre lysfarger, produktfarger eller dekorative elementer
Dimming

Vi samarbeider med arkitekter, interiørarkitekter og andre lysdesignere slik at anlegget blir så bra som mulig.

Kontaktperson hos Lightmakers
Ulf Morgestad
Lysmaker
Mer fra lightmakers

Lær om kvalitetsforskjellene innen LED-belysning. 

 

 

Når det kommer til valg av belysning, kan det være en utfordring å navigere gjennom de mange tekniske kvalitetsparametrene som ofte oppgis. Fra levetid til fargegjengivelse og MacAdam, kan det virke som en labyrint av informasjon. Men hva med den virkelige visuelle kvaliteten på lyset? Det er her Lightmakers skiller seg ut.

Lightmakers tilbyr nøye utvalgte produkter, skreddersydd for europeiske forhold. Dette betyr ikke bare at produktene er konstruert for å vare lenge, men de er også utformet med tanke på å levere den optimale visuelle opplevelsen gjennom hele levetiden.

En vanlig feil er å anta at levetiden til et belysningsprodukt automatisk indikerer den visuelle kvaliteten. Dessverre er dette langt fra sannheten. Mange produsenter kan tilby produkter som varer i årevis, men som likevel mangler den visuelle kvaliteten man forventer. Mange armaturer på markedet kan oppleves som slappe, grå og preget av grønnskjær, noe som vitner om dårlig kvalitet på LED-modulen. Den store variasjonen i produktene skyldes ofte mangelen på en selektiv utvelgelsesprosess.

Gjennom årene har vi utført utallige tester på ulike armaturer og sett den markante forskjellen mellom oppgitt kvalitet og faktisk ytelse. Er det bare komponentkvaliteten som er oppgitt, eller gjenspeiler den hele produktets funksjon? Vi har visuelt sammenlignet flere tilsynelatende like produkter og observert betydelige forskjeller når det gjelder lysfarge, lysrensing, lysstyrke og presisjon.

Med Lightmakers kan du være trygg på at du ikke bare får en belysningsløsning som varer lenge, men også en som leverer den optimale visuelle opplevelsen av lys. Våre produkter og komponenter er nøye utvalgt for å sikre at lysets kvalitet og effekt opprettholdes gjennom hele levetiden. Dette betyr at du ikke bare får belysning som varer, men som også gir den beste visuelle opplevelsen i mange år fremover.

Når du velger Lightmakers, velger du ikke bare belysning - du velger visuell kvalitet som varer.

 

Les mer

Visste du at du kan øke salget ved bruk av riktig butikkbelysning?

Les mer

Lysstyring kan gi deg uante muligheter. Her får du en innføring i  ulike styringssystemer slik at du kan spare penger. 

Les mer

Visste du at med energieffektiv LED-belysning kan du spare opp mot 80% av dagens energiforbruk?

Les mer

God belysning utendørs kjennetegnes av optimal lysmengde, redusert blending og et design som blender inn i omgivelsene.

Les mer

Lightmakers AS
Frydenbergveien 46 B
0575 Oslo