Spennende og kontrastfylt belysning for et bedre arbeidsmiljø

Hvordan kan man belyse et kontorlandskap på best mulig måte?

Det finnes mange måter å belyse et kontor på, og det er like mange feller man kan gå i.
Ofte ser man kjedelige, men likevel godt belyste kontorer, med et generisk og kjedelig uttrykk uten kontraster og gjerne med et betydelig antall 60×60 armaturer.

Dette er gjerne kostnadsbesparende løsninger som oppfyller minimumskravene til belysning, og som oppfattes som godt nok.

Men hva skjer med humør, døgnrytme og arbeidslyst med denne typen belysning?
Folkehelseinstituttet har slått fast at uheldige belysningsforhold kan føre til såre og anstrengte øyne, trøtthet og hodepine, som igjen medfører nedsatt produktivitet og trivsel.

I henhold til arbeidsmiljølovens krav til fysisk arbeidsmiljø (§ 4.4) skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse, miljø og velferd. Dette innebærer blant annet at det skal sørges for gode lysforhold.

 

HVA ER GODE LYSFORHOLD?
Eiere, leietakere, arkitekter og installatører må helt i starten av prosjektene ha et mål om at man skal ha et belysningskonsept der det er tatt hensyn til problematikken, og lysdesignere bør være med i planleggingen.
Det bør være i alles interesse at løsningene som leveres er både gjennomtenkte og veloverveide. Dette vil i enden gi fornøyde kunder og ansatte fordi det er tatt hensyn til deres behov, noe som igjen vil føre til økt arbeidslyst, motivasjon og effektivitet.

 

Det finnes ingen fasit for hvordan et kontorlokale skal belyses, men helt generelt bør belysningen ha redusert blending og lyskilden bør være så skjult som mulig.
Dimming bør være et minimum på alle armaturer og det bør velges et grensesnitt som er brukervennlig slik at lyset kan dimmes individuelt.

Når det kommer til kontraster er det flere måter å gjøre dette på.
Vi har levert prosjekter der farger, kontraster og dekorativ belysning er gjennomgående for hele lokalet, men også enklere prosjekter der spotlight bryter opp og gjør belysningen mindre flat. For mye kontraster og endringer i lysbildet kan også være utfordrende fordi øyene hele tiden må tilpasse seg omgivelsene.

Et optimalt kontorlandskap har:
500lux på kontorpulten
Lav blending (UGR under 19)
Kontraster, enten i form av andre lysfarger, produktfarger eller dekorative elementer
Dimming

Vi samarbeider med arkitekter, interiørarkitekter og andre lysdesignere slik at anlegget blir så bra som mulig.

Kontaktperson hos Lightmakers
Audun Morgestad
Sales Manager
Mer fra lightmakers

God belysning utendørs kjennetegnes av optimal lysmengde, redusert blending og et design som blender inn i omgivelsene.

Les mer

Viste du at med energieffektiv LED-belysning kan du spare opp mot 80% av dagens energiforbruk?

Les mer

Lysstyring kan gi deg uante muligheter. Her får du en innføring i  ulike styringssystemer slik at du kan spare penger. 

Les mer

Visste du at du kan øke salget ved bruk av riktig butikkbelysning?

Les mer

Lightmakers AS
Frydenbergveien 46 B
0575 Oslo